Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PCPR Bielsko-Biała
Do głównych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności bądź o wskazaniach do ulg i uprawnień (dla osób powyżej 16 roku życia), wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz kart parkingowych.

Więcej informacji znajduje się tutaj: kliknij