Warsztaty terapii zajęciowej

PCPR Bielsko-Biała
Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja przez warsztat w/w celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PORT”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Michałowicza 12,
tel. 33-496-06-30

Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny!”
prowadzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,
tel. 33-497-58-78,
www.jestespotrzebny.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej
działający przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102,
tel. 33-814-91-96 wew. 144,
www.wtzdworek.pl