Informator powiatowy

PCPR Bielsko-Biała
Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przygotował przewodnik o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim.

„…zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa…”

Pobierz Przewodnik Informacyjny - plik pdf

Wykaz placówek na terenie Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego, gdzie można uzyskać pierwszą pomoc i kontakt w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Wykaz placówek - plik pdf