Formularze do pobrania

PCPR Bielsko-Biała

Orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej


Wniosek o wydanie legitymacji powyżej 16 roku życia

Karta parkingowa


Wniosek o wydanie karty parkingowej

Turnusy rehabilitacyjne


Wniosek o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Wniosek  lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Oświadczenie opiekuna
Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Sprzęt rehabilitacyjny


Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
Zaświadczenie lekarskie o konieczności zaopatrzenia w dany sprzęt rehabilitacyjny i rehabilitacji w warunkach domowych

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej


Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Bariery architektoniczne i techniczne


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych /technicznych* w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami

Bariery w komunikowaniu się


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (montażu) lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Program Aktywny samorząd


MODUŁ I
Formularze OBSZAR A:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

Formularze OBSZAR B:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

Formularze OBSZAR C:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika

Formularze OBSZAR D:
WNIOSEK „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

MODUŁ II
Wniosek „P” - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny samorząd”)
Oświadczenie o wysokości dochodów w module II
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Program "Dobry Start"


Wniosek Dobry Start - 1 dziecko - plik pdf
Wniosek Dobry Start - 2 dzieci - plik pdf
Wniosek Dobry Start - 3 dzieci - plik pdf
Wniosek Dobry Start - 4-5 dzieci - plik pdf
Wniosek Dobry Start - 6-7 dzieci - plik pdf
Wniosek Dobry Start - 8-9 dzieci - plik pdf