Kontakt

PCPR Bielsko-Biała

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dyrektora PCPR
pokój 203
Katarzyna Olszyna
pcpr@powiat.bielsko.pl
33 8136 930
Sekretariat i obsługa administracyjna
pokój 202
Dorota Januszewska
pcpr@powiat.bielsko.pl
33 8136 930
Główny Księgowy
pokój 206
Helena Handzlik
helena.handzlik@powiat.bielsko.pl
33 8136 934
Planowanie, analizy i współpraca z organizacjami pozarządowymi,
Opłaty osób zobowiązanych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
pokój 222
Agnieszka Wojcieszek
agnieszka.wojcieszek@powiat.bielsko.pl
Monika Bąk
monika.bak@powiat.bielsko.pl
33 8136 939
Organizator pieczy zastępczej
pokój 210
Dorota Pasich
dorota.pasich@powiat.bielsko.pl
Magdalena Pietrusiak
magdalena.pietrusiak@powiat.bielsko.pl
33 8136 936
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
pokój 209
Dominika Grzbiela-Pyter
dominika.grzbiela-pyter@powiat.bielsko.pl
Karolina Banet
karolina.banet@powiat.bielsko.pl
Eliza Budny-Mendroch
eliza.budny-mendroch@powiat.bielsko.pl
33 8136 935
pokój 210
Weronika Kocur
weronika.kocur@powiat.bielsko.pl
33 8136 936
Piecza zastępcza (kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych)
pokój 204
Agnieszka Kowalczyk
agnieszka.kowalczyk@powiat.bielsko.pl
33 8136 932
Piecza zastępcza (świadczenia)
pokój 211
Agata Ruśniak
agata.rusniak@powiat.bielsko.pl
Łukasz Byrski
lukasz.byrski@powiat.bielsko.pl
33 8136 937
Obsługa finansowa Rodzinnego Domu Dziecka
Obsługa finansowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Egzekucja należności administracyjnych
pokój 205
Katarzyna Januszko
katarzyna.januszko@powiat.bielsko.pl
33 8136 933
Pomoc instytucjonalna - Domy Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia
pokój 205
Ewa Tomalak
ewa.tomalak@powiat.bielsko.pl
33 8136 933
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
Program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy,
Aktywny samorząd
pokój 221
Agnieszka Pysz
agnieszka.pysz@powiat.bielsko.pl
Monika Stasiak
monika.stasiak@powiat.bielsko.pl
33 8136 938
Realizacja zadań PFRON (bariery architektoniczne, bariery techniczne, bariery w komunikowaniu się, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny)
pokój 204
Andrzej Byrski
andrzej.byrski@powiat.bielsko.pl
33 8136 932