Wiadomości

PCPR Bielsko-Biała
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Utworzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”.

Program "Dobry Start" - jednorazowe wsparcie dla każdego ucznia informacje dla rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej ogłasza nabór na  prowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego realizacja odbywać się będzie w Bielsku-Białej.