Wiadomości

PCPR Bielsko-Biała
Pani Ewa Niewiara Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaprasza na Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie „Otwartego konkursu ofert w 2017 r.” ogłoszonego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016-2020.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2017 roku w godzinach 9:30 - 12:00,
w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
ulica Jagiellońska 25,
w Sali Marmurowej
(dostępne wejście od strony Placu Sejmu Śląskiego).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie proszę o jednoosobową reprezentację państwa jednostki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 32 20-77-839.