Instytucjonalna piecza zastępcza

PCPR Bielsko-Biała
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w powiecie bielskim w formie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:
 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego (30 miejsc).
 • Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach
 • ul. Legionów 81
 • 43-502 Czechowice-Dziedzice
 • tel. 32 215 27 73
 • www.opdir.pl
Koszt utrzymania wychowanka w roku 2018 wynosi 4 686 zł

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Bielskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 475 z dnia 22 stycznia 2018 r.


Rodzinny Dom Dziecku w Janowicach

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego (8 miejsc).
 • Rodzinny Dom Dziecku w Janowicach
 • Janowice ul. Borowa 21
 • 43-512 Bestwina
 • tel. 32 215 74 60
Koszt utrzymania wychowanka w roku 2018 wynosi 3 156 zł

Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Bielskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 475 z dnia 22 stycznia 2018 r.