Wolontariat

PCPR Bielsko-Biała
Jeśli chciałbyś podzielić się swoim czasem z innymi i zostać Wolontariuszem to serdecznie zapraszamy.

Szczególnie poszukujemy Wolontariuszy do pomocy przy:
  • odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
  • udzielaniu dzieciom korepetycji z różnych przedmiotów.

Zapewniamy:
  • zwrot kosztów dojazdów,
  • wsparcie pracowników PCPR,
  • doświadczenie,
  • satysfakcję.

Pracą Wolontariuszy kierują oraz nadzorują Dorota Pasich oraz Magdalena Pietrusiak – opiekunowie Wolontariatu.

Każdy Wolontariusz może liczyć na wsparcie pracowników PCPR poprzez m.in. rozmowy, konsultacje osobiste, telefoniczne a także mailowe, cykliczne spotkania w siedzibie PCPR itp.
Każdy Wolontariusz przechodzi podstawowe szkolenie organizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcenie nie otrzymuje wynagrodzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Wolontariatu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
pok. 210, tel.: 33/ 8136 936