Droga do aktywności

PCPR Bielsko-Biała

„Droga do aktywności – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu bielskiego”

Rodzaj Projektu:

systemowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizator:

Powiat Bielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Projekt był realizowany w latach 2008-2015. We wszystkich 8 edycjach Projektu udział wzięło łącznie 412 osób.
Wkład własny wyniósł 386 158,06 zł. Dofinansowanie wyniosło 2 914 201,49 zł.

Główny cel Projektu:

Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu bielskiego.

Rezultaty:
 • nabycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i zwiększenie wiedzy o rynku pracy poprzez udział w doradztwie zawodowym,
 • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach i treningach,
 • zwiększenie samooceny oraz wiary we własne możliwości poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, treningach, kursach,  doradztwie psychologicznym lub prawnym,
 • zwiększenie świadomości z zakresu równości płci poprzez udział w warsztatach skierowanych tylko dla kobiet lub mężczyzn,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Formy wsparcia, z których Uczestniczki/Uczestnicy skorzystali w ramach Projektu:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  Indywidualne spotkania z psychologiem miały na celu między innymi przeprowadzenie diagnozy specyficznych dla uczestnika/uczestniczki barier psychologicznych, które uniemożliwiały lub utrudniały efektywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie wiary w siebie oraz posiadane możliwości i umiejętności.
 2. Indywidualne poradnictwo prawne
  Uczestnicy/uczestniczki projektu mogli/mogły skorzystać z porad prawnika z zakresu: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, kodeksu administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Doradztwo zawodowe: indywidualne i grupowe
  Uczestnicy/uczestniczki mieli/miały okazję zapoznać się m.in. z technikami i metodami aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto zdobyli/zdobyły wiedzę na temat przygotowywania własnych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz elementów rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.
 4. Turnus rehabilitacyjny wraz z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych
  Celem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników/uczestniczek, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych w programie turnusu takich jak Trening kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach Treningu uczestnicy/uczestniczki poruszali/poruszały kwestie konstruktywnej samooceny i motywacji do podejmowania działań, pokonywania oporów przed zmianą, konstruktywnego wyrażanie emocji i radzenia sobie z nimi. Ponadto uczestnicy/uczestniczki mogli/mogły uczyć się rozwiązywania i przezwyciężania konfliktów, asertywności w relacjach z innymi ludźmi oraz efektywnego odpoczywania.
 5. Warsztaty:
  • Zarządzanie sobą w czasie i radzenie sobie ze stresem
   Celem warsztatu było m.in. poznanie metod skutecznego zarządzania czasem, opanowanie metod planowania czasu, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz poznanie zasad kontrolowania realizacji planów. Zajęcia miały charakter interaktywny, prowadzone były metodą warsztatową. Szczególny nacisk był nałożony na rozwój posiadanych umiejętności poprzez aktywny współudział uczestników/uczestniczek, co pozwalało na zwiększenie efektywności szkolenia i skupienie się na praktycznym zastosowaniu teorii w oparciu o konkretne przykłady.
  • Ja, kobieta/mężczyzna, matka/ojciec, pracownik
   warsztaty te były skierowane osobno do kobiet i osobno do mężczyzn. Tematyka warsztatów obejmowała 3 bloki zagadnieniowe, które były rozpatrywane z uwzględnieniem zasady GENDER (tj. uświadamianie funkcjonujących stereotypów i walki z nimi)
   - Ja - rozwijanie asertywności (m.in. reagowanie na krytykę i zastrzeżenia, umiejętność odmawiania, wydawania poleceń, stawiania granic i egzekwowania wymagań, umiejętność wyrażania opinii, zasady skutecznej komunikacji),
   - Kobieta/ Mężczyzna - (m. in. doskonalenie sztuki autoprezentacji, porady stylisty i fryzjera, różnice wynikające z płci)
   - Matka - Pracownik/ Ojciec - Pracownik (m. in. godzenie życia zawodowego i rodzinnego – role matka, ojciec, pracownik).
  • Zdrowy styl życia
   Celem warsztatu było między innymi omówienie:
   - wpływu składników pokarmowych na organizm człowieka,
   - zasad zdrowego żywienia,
   - sztuki wyboru właściwych produktów podczas zakupów,
   - popularnych diet - smaczynych i zdrowych,
   - wpływu aktywności fizycznej na zdrowie.
  • Decoupage i sztuka użytkowa,
   Głównym celem warsztatu było pokazanie, że wykorzystując różne materiały i środki, niewielkim nakładem pracy można samodzielnie zrobić coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, wydobyć piękno z niepozornych rzeczy. W czasie warsztatów zostały przekazane między innymi tajniki robienia biżuterii, ozdabiania talerzy, desek oraz pudełeczek.
  • Autoprezentacja z wizażem
   Uczestniczki warsztatu uzyskały wiedzę na temat typów skóry i jej pielęgnacji, podstawowych kosmetyków i akcesoriów do makijażu oraz ich zastosowania. Ponadto Panie poznały sposoby retuszowania niedoskonałości skóry, aplikacji i dozowania kosmetyków, zasady makijażu wieczorowego, dziennego, dla kobiety dojrzałej. Uczestniczki miały także możliwość samodzielnego wykonania makijażu i skorzystania z porady wizażystki/stylistki pod kątem kreowania wizerunku społecznego i zawodowego. Ponadto uczestniczki warsztatu poznały między innymi zasady wyboru stroju, tworzenia własnego stylu, Business code. Ponadto dowiedziały się jakie są tendencje w modzie oraz w co warto zainwestować (fasony ponadczasowe). Panie uzyskały także pomoc w odnalezieniu własnego stylu i prezentowały własną garderobę.
   Uczestnicy poznali między innymi style – streetwear, casual, business, dowiedzieli się jak się należy ubierać na każdą okazję. Ponadto poznali zasady Savoir-vivre (np. jak zapiąć marynarkę, kiedy można ją zdjąć itp.). Panowie dowiedzieli się także jak dobrać poszczególne części garderoby (np. skarpetki, pasek, krawat do reszty stroju), nauczyli się jak wiązać krawat , jak unikać modowych wpadek, jak gustownie wypełnić garderobę nie tracąc majątku.
   Ponadto Panowie poznali sposoby pielęgnacji skóry.
   Warsztaty miały na celu poprawienie samopoczucia, wzbudzenie przekonania, że uczestniczki/uczestnicy rozpoczynają nowy etap w życiu oraz zwiększenie poczucia wiary w siebie.
  • Zakładanie własnej działalności gospodarczej
   Głównym celem warsztatu było przekazanie wiedzy na temat rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, biznes planu, rachunkowości w firmie, zatrudniania pracowników.
  • Telepraca
   W trakcie warsztatu przedstawiono możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako telepracowników zarówno od strony znowelizowanych w 2007r. przepisów Kodeksu Pracy, jak i od strony praktycznego doboru odpowiedniego sprzętu informatycznego. Uczestnicy dowiedzieli się również, jakie propozycje telepracy pojawiają się najczęściej na rynku, gdzie należy ich szukać oraz czym kierować, wybierając najkorzystniejszą ofertę zatrudnienia. Ze względu na elastyczne możliwości zatrudnienia telepraca wydaje się propozycją skierowaną w sposób szczególny do osób niepełnosprawnych.
  • Obowiązki i przywileje osób niepełnosprawnych
   Uczestnicy/uczestniczki warsztatu uzyskali/uzyskały wiedzę na tematy: sytuacji prawnej osób niepełnosprawnych na rynku pracy, dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy, dofinansowania dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, programów celowych PFRON - wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych.
  • Trening umiejętności i kompetencji społecznych z elementami samoobrony,
   Trening miał na celu zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych, wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości,  lepszego poznania własnej osoby (mocnych i słabych stron), zwiększenie umiejętności kompetencji społecznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym uczestniczek i uczestników projektu.
   Ponadto osoby uczestniczące w zajęciach poznały podstawy oraz  czynniki wpływające na skuteczną samoobronę, techniki sztuki samoobrony oraz metody unikania sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
  • Skuteczna komunikacja – sztuka porozumiewania się,
   Podczas warsztatu poruszono kwestie dotyczące roli komunikowania się, jej znaczenia w procesie budowania relacji międzyludzkich, zasady dobrej komunikacji, asertywnych zachowań w sferze werbalnej i niewerbalnej, a także znaczenie gestów, postawy, kontaktu wzrokowego w relacjach z innymi.
  • Sztuka budowania relacji międzyludzkich
   Uczestniczki poznały między innymi psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich, podstawy komunikacji niewerbalnej pomocne w nawiązaniu relacji z rozmówcą (postawa, gesty), techniki aktywnego słuchania, rolę wyglądu i cech fizycznych w komunikacji międzyludzkiej. Ponadto uczestniczki uzyskały wiedzę na temat podstawowych zasad asertywności wyznaczania swoich granic, nieagresywnej obrony własnego terytorium psychologicznego, szczególnych sytuacji wymagających asertywnych zachowań u kobiet.
   Uczestnicy poznali między innymi psychologiczne aspekty relacji międzyludzkich, podstawy komunikacji niewerbalnej (postawa i gesty), rolę terytorium przestrzeni osobistej w komunikacji międzyludzkiej, rolę wyglądu i cech fizycznych w komunikacji międzyludzkiej (świadomość własnego wyglądu w kontekście sytuacyjnym - stosowny dobór ubioru, styl zachowania). Ponadto uczyli się budowania pozytywnego wizerunku mężczyzny w rodzinie, społeczeństwie.
  • Sztuka użytkowa
   Głównym celem warsztatu było pokazanie, że wykorzystując różne materiały i środki, niewielkim nakładem pracy można samodzielnie zrobić coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, wydobyć piękno z niepozornych rzeczy. W czasie warsztatów zostały przekazane między innymi tajniki robienia biżuterii, zdobienia bombek świątecznych, butelek, talerzy, desek oraz artystycznego pakowania prezentów.
  • Sztuka gotowania
   Na warsztacie omówione zostały wartości składników odżywczych produktów, składniki pokarmowe odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zasady podawania do stołu, nakrywania i dekoracji stołu oraz dekoracji potraw. Zgłębione zostały tajniki przepisów kulinarnych z kategorii:
   - Coś z niczego – smaczne i tanie gotowanie, dania jednogarnkowe,
   - Kuchnia Polska – regionalne specjały,
   - Kuchnie Świata – tradycyjne potrawy z danego kraju od śniadania do kolacji. Najprzyjemniejszą częścią warsztatu, przeprowadzonego była niewątpliwie degustacja własnoręcznie przygotowanych potraw.
  • Ogrodnik terenów zielonych
   Celem warsztatu było między innymi pokazanie:
   - zasad kształtowania, niwelowania terenu i zakładania trawników;
   - podstaw aranżacji terenów zielonych;
   - zasad doboru i sadzenia roślin;
   -  możliwości nawadniania;
   - zasad pielęgnacji i formowania drzew i krzewów.
   Jednym z modułów warsztatu było również zaznajomienie ze sztuką artystycznego przycinania roślin oraz tworzenia drzewek bonsai.
  • Masaż z elementami odnowy biologicznej
   Złożeniem warsztatu było nabycie przez uczestników/uczestniczki podstawowych umiejętności, które pozwolą w warunkach domowych pomóc sobie i swoim bliskim w walce z dolegliwościami i schorzeniami. Uczestnicy/ uczestniczki projektu zapoznali się między innymi z podstawowymi technikami masażu, profilaktyką – jak zapobiegać lub nie pogłębiać schorzeń, nowinkami z zakresu odnowy biologicznej jak również możliwymi do samodzielnego stosowania w warunkach domowych technikami masażu.
  • Wizaż i stylizacja
   Celem warsztatu było pokazanie jak można umiejętnie kreować swój wizerunek (od analizy kolorystycznej przez dobór fryzur, poznanie technik makijażu na różne okazje, stylizację paznokci, dobór odpowiednich kosmetyków, po triki i różne sposoby kamuflażu własnych niedoskonałości). Wiadomości nabyte podczas warsztatu niewątpliwie przydadzą się w życiu codziennym i zawodowym jego uczestniczek.
  • Sztuka barmańska i baristyczna
   W ramach warsztatu uczestnicy/ uczestniczki mieli okazję poznać tajniki profesjonalnego parzenia i serwowania kawy z uwzględnieniem nowych trendów, profesjonalnego przygotowania i podawania drinków jak również zaznajomienie się z praca barmana i baristy. Nabyte podczas warsztatu umiejętności niewątpliwie przydadzą się podczas uroczystości rodzinnych i świątecznych, a biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne naszego powiatu oraz ciągły rozwój turystyki być może pozwolą nawet na znalezienie pracy, w której wykorzystają nabyte umiejętności.
 6. Kursy zawodowe:
  • Florystyka z obsługą kasy fiskalnej i prowadzeniem własnej działalności,
  • Kurs ogrodniczy
  • Manicure – przedłużanie i stylizacja paznokci,
  • Kurs fryzjer stylista,
  • Wizaż i stylizacja,
  • Kurs z zakresu technik przedłużania i zagęszczania włosów,
  • Kurs masażu,
  • Kucharz,
  • Kucharz - Kelner
  • Kelner – Barman – Barista,
  • Kurs barmański I stopnia
  • Catering – organizacja przyjęć okolicznościowych,
  • Prawo jazdy kat. A,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Prawo jazdy kat. C,
  • Kurs na kandydatów na wykładowcę nauki jazdy
  • Kierowca wózków jezdniowych,
  • Uprawnienia SEP (eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych),
  • Uprawnienia CO (palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem),
  • Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – podstawowy,
  • Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach,
  • Spawacz
  • Podstawy księgowości z zastosowaniem komputera,
  • Fakturowanie z obsługą kasy fiskalnej
  • Kadry, płace, ZUS,
  • Kurs kadrowo-płacowy od podstaw
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera,
  • Sprzedawca – Handlowiec,
  • Obsługa kas fiskalnych,
  • Kurs fotografii,
  • Kurs języka angielskiego,
  • Kurs języka niemieckiego,
  • Kurs języka włoskiego,
  • Kurs komputerowy
  • Kurs filcowania
  • Kurs koparko-ładowarki
  • Kurs dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia
  • Kurs dla pracowników ochrony fizycznej osób i mienia
  • Kurs spawania metodą MAG
  • Kurs kierowcy wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej
  • Kurs hirudoterapii i larwoterapii
  • Kurs cukierniczy - styl angielski
 7. Indywidualne usługi rehabilitanta
 8. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – tłumacz języka migowego, pomocnik
 9. Korepetycje