Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

PCPR Bielsko-Biała
Zadania z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego realizuje Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK), jednostka organizacyjna Miasta Bielska-Białej, któremu powierzone zostały do prowadzenia zadania polegające na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieści się w Bielsku-Białej,
przy ul. Pięknej 2, tel. 33/ 814 62 21 lub 33/ 19288.